Gegevens zullen behandelt worden zoals door de statuten en/of huisregelements van De Delftsche Zwervers vastgelegt. Mensen met werkende inloggegevens waar een eventueel privacy beleid op van toepassing zou zijn dienen er kennis van te nemen dat zij akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden bij hun lidmaatschap, of vriendschapstatus, van de vereniging